Lite läsning om vad vi gör i skogen egentligen.

vlt.se/halsamotion/mellanstockarochstenar